Aanmelden

  • Ja! Ik waag die sprong en meld mijn zoon, dochter of mijzelf aan bij Praktijk HIP.

Aanmelden verloopt door het invullen van het intakeformulier. Het formulier kan na invullen verstuurd worden naar het zorgmailadres: praktijkhip@ckzzeeland.nl.

Geef op het intakeformulier aan op welke wijze je een traject wilt afnemen: als particulier of via vergoeding vanuit de jeugdwet.
Voor een toelichting op de particuliere pakketten en vergoeding vanuit de jeugdwet zie de pagina: Tarieven.

Nadat het intakeformulier is ontvangen wordt binnen 2 weken een intakegesprek ingepland. Dit vindt telefonisch plaats of bij de jeugdige thuis.
Wanneer er een aanvraag is gedaan via de gemeente, wordt het intakegesprek ingepland nadat de aanvraag is toegekend.

Na het intakegesprek kan het traject worden gestart. Hoe een gemiddeld traject eruit ziet lees je op de pagina: Werkwijze.