Werkwijze

Bij interesse kun je het contactformulier invullen of contact opnemen via mail of telefoon. Tijdens dit contact wordt gevraagd of je openstaat voor een vrijblijvende kennismaking.

Als je besluit een traject te starten ontvang je het intakeformulier. Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier wordt een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over het aantal sessies en de vermoedelijke duur van het traject.

De duur van een traject verschilt per jeugdige en zijn of haar hulpvraag. Voor lichtere hulpvragen kunnen 3- 9 sessies voldoende zijn. Voor zwaardere hulpvragen is vaak een traject nodig variërend van 6 tot 12 maanden of langer.

De frequentie is meestal 1x per week of 1x per 2 weken. Binnen 6 weken na de start van het traject wordt een begeleidingsplan opgesteld met daarin de te behalen doelen. De inhoud van de sessies wordt afgestemd op de hulpvraag en is voor iedere jeugdige verschillend.

Tussendoor zijn er diverse evaluatiemomenten. Hierin kan worden besloten de jeugdhulp voort te zetten en zo nodig een verlenging aan te vragen. Of de jeugdhulp af te ronden wanneer alle gestelde doelen zijn behaald.

De eerste sessie(s) zijn gericht op het opbouwen van een vertrouwensband tussen de jeugdige, de hulpverlener en de paarden. Je veilig voelen is de basis om je open te kunnen stellen en te kunnen leren en ontwikkelen.

Wanneer een jeugdige wenst dat ouder(s) tijdens de sessies aanwezig zijn dan mag dat. Aanwezigheid van broertjes en/of zusjes is alleen met uitzondering toegestaan.

Het kan zijn dat de hulpverlening van Praktijk HIP onvoldoende toereikend is om de hulpvraag te dekken. Indien nodig verwijst Praktijk HIP door of zoekt de samenwerking op met andere hulpverleners en/of psychologen.

Zowel kinderen uit het regulier onderwijs als kinderen uit het speciaal onderwijs zijn welkom bij Praktijk HIP.