Goed om te weten

Praktijk HIP is aangesloten bij diverse organisaties. Door het volgen van de door deze organisaties gestelde richtlijnen, streeft Praktijk HIP naar professionele en kwalitatieve jeugdzorg. Zie hieronder een overzicht van deze organisaties.

CKZ

CKZ

Praktijk HIP is aangesloten bij CKZ. CKZ is een coöperatie voor ondernemers in de kleinschalige zorg in de provincie Zeeland. CKZ heeft contracten met alle Zeeuwse gemeenten, waardoor jeugdigen uit geheel Zeeland bij praktijk HIP terecht kunnen. CKZ is KIWA-ISO 9001 gecertificeerd. Eens in de twee jaar wordt Praktijk HIP door middel van een interne audit op kwaliteit getoetst.

Zie voor meer informatie de website: https://www.ckzzeeland.nl

SLIM

SLIM Zeeland

CKZ, en daardoor indirect Praktijk HIP, is onderdeel van het samenwerkingsverband SLIM Zeeland. SLIM staat voor Samen Laagdrempelig Innovatief Maatwerk.
Het betreft een samenwerkingsverband van zeven zorgaanbieders en een aantal onderaannemers die zich binnen de provincie Zeeland inzetten voor kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. De partners binnen het samenwerkingsverband stemmen met elkaar af hoe de benodigde jeugdzorg snel en doeltreffend kan worden ingezet. Wanneer bijvoorbeeld psychologisch onderzoek nodig is, kan Praktijk HIP deze vraag neerleggen bij het aanmeldteam. Zo zijn er korte lijnen en kan op effectieve wijze zorg op maat worden geboden.

Zie voor meer informatie de website: https://slimzeeland.nl

SKJ

SKJ

Leontien is als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Registratienummer: 100016352. SKJ is een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Leontien volgt regelmatig bijscholingen en volgt minimaal 1x per 8 weken intervisie met andere jeugdhulpverleners. Praktijk HIP hanteert de beroepscode voor de jeugdzorgwerker.

Zie de beroepscode hier.

viazorg

Cliënttevredenheid

Praktijk HIP streeft naar tevreden ouders en jeugdigen. Bij een cliënttevredenheidsonderzoek eind 2020 scoorde Praktijk HIP zelfs een 8,9! Vertrouwen, professionaliteit en openheid zijn begrippen die bij Praktijk HIP centraal staan.

Toch kan het zijn dat het traject anders loopt dan je had verwacht. Praktijk HIP gaat graag met je in gesprek om te zien waar verbeterpunten liggen. Een klacht indienen kan bij Praktijk HIP zelf of middels de onafhankelijke Klachtencommissie Zeeland te Goes. Leden in de deze commissie zijn niet gekoppeld aan Praktijk HIP en daardoor onafhankelijk. Zij beoordelen de klacht en doen daar zo nodig een uitspraak over.

Wanneer u met hen contact wilt opnemen over een klacht kunt u dat doen via: 0113-250073 of mailen naar klachtencommissiezeeland@viazorg.nl.

akj

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Krijg jij jeugdhulp of ben je ouder/verzorger van een kind dat jeugdhulp krijgt? Dan kun je voor advies, vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt hij of zij u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

De vertrouwenspersoon jeugdhulp wordt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor cliënten in Zeeland en Noord-Brabant uitgevoerd door Zorgbelang Brabant-Zeeland en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Wil je advies of heb je een klacht? Bel dan naar het landelijk nummer van het AKJ: 088-555-1000. Je kunt ook een mail sturen naar info@akj.nl of het contactformulier invullen op de website: www.akj.nl.